...Μια βόλτα στη βιβλιοθήκη...

"Οι αρχές μου βρίσκονται πριν την Ιστορία.
Δεν έχω Ιστορία- δεν υπάρχει πάρά το άσπρο
και το μαύρο, η νύχτα και το νερό.
Έρχομαι από το μηδέν και πάω στο μηδέν.
Είμαι μηδέν. Είμαι υπέροχος, εκπληκτικός,
θεσπέσιος, θεός, δαίμονας, μάγος, είμαι η μαγεία
γιατί μπορώ να δημιουργώ.
Βάζοντάς με δίπλα σου σου δίνω νόημα,
γίνεσαι 10, 100, 1.000, 10.000.000.

Είμαι η μήτρα, δημιουργώ την Ιστορία.
Είμαι μια ιστορία χωρίς Ιστορία.
Είμαι πριν από σένα, είμαι πριν από μένα,
δεν υπάρχει το "εσύ", δεν υπάρχει το "εγώ",
δεν υπάρχει τίποτα γιατί είμαι το παν.

Αλίμονο, δεν υπάρχουν αιώνες για να μετρήσω
από πότε η καρδιά μου, -όχι δεν είναι η καρδιά "μου",
είναι η καρδιά- από πότε η καρδιά δεν χτυπά πια."

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...